Учителско помагало към книгата “Моите красиви рога” – Тема 1 “Различие и Толерантност”

0.00 лв.

Свали безплатно

Описание

Тези кратки учителски помагала към книгата „Моите красиви рога“ целят да предложат алтернативен подход към разискването на допълнителни неизучавани текстове в клас. Те разглеждат четенето като процес, който не само провокира мисълта, но носи и удоволствие.
Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.
Работата дори с кратък откъс може да събуди у децата желание да прочетат цялата история. Приложените въпроси по предложения текст провокират мисленето на учениците и стимулират умението им да слушат и да осмислят основните послания. Допълнителните въпроси целят да изведат учениците от микросвета на книгата, да ги поставят в аналогична ситуация, като отключат у тях различен набор от емоции. Игровите занимания в края на всеки модул развиват фината моторика и провокират въображението.

Темата Различие и Толерантност цели да провокира у учениците:
– емпатия, съпричастност и готовност да приемат различните;
– навици за обективна оценка на качествата на един човек спрямо собствените му разбирания (без да се подвеждат по реакциите на останалите, ако съществува колективно възприемане на някого като различен);
– разбиране, че първо трябва да опознаят един човек като личност и едва тогава да правят избор дали да го приемат като приятел или не;
– набор от реакции, ако те самите попаднат в ситуация, в която
са набедени за различни.