game

ИГРА “СПЕЧЕЛИ РЪЧНО-РИСУВАНА КУПУЧКА ИЛИ ЧАША С МОТОВЕТЕ”

ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА
Томболата (Играта) се провежда в периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017 г.
включително.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ТОМБОЛАТА
Организатор на томболата е „Мотове“ ЕООД, ЕИК 202711195

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА
Играта се провежда онлайн и в нея имат право да участват всички, които са закупили някоя от книгите на издтелството в посочения период онлайн.

УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА
Участието в томболата е обвързано с покупка! В томболата могат да вземат участие всички лица, навършили 18 години, които в посочения период за провеждане на томболата, са направили поръчка на поне една от книгите на издателството от сайта motove.com/store (самостоятелна поръчка на “Мотовете оцветяват” не дава право на участие в томболата).

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти с неограничен брой поръчки. Всяка поръчка му дава право на едно участие в томболата.

НАГРАДИ
Всеки от участниците в томболата може да спечели една от следните награди:
3 ръчно-рисувани купички или чашки с героите от книгите “Приключенията на мотовете”.

Стойност на наградите: 18,00 лв продажна цена

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Тегленето на наградите ще се извърши на 31.03.2017 г. в офиса на Организатора от тричленна комисия, която ще изтегли по един печеливш участник за всяка от 3-те отделни награди на томболен принцип или общо 3 (трима) печеливши участника.
Спечелилите участници ще бъдат уведомени за наградата от служител на организаторите по имейл и на Фейсбук страницата на организатора www.facebook.com/motove

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Спечелилите участници, които до 15.04.2017 г. са се свързали с Организатора, ще получат спечелените награди по куриер, като доставката се поема от Организатора.

Ако до 30.04.2017 г. спечелил участник не се е свързал обратно по телефон, имейл или друг начин с Организатора, той губи правата върху наградата. В този случай, съответната награда се получава от изтегления първи по ред резервен участник.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Замяна на спечелена награда с друга награда или паричната й равностойност е невъзможно!

С участието си в томболата всички лица декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на томболата и за маркетингови и рекламни цели.

Организаторът на томболата се задължава относно събирането, обработването,
използването, съхранението и унищожаването на личните данни във връзка с играта да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на лицата само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора www.motove.com/game
Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.